Välkommen till Förenade Bilglas

Förenade Bilglas består av lokala glasmästerier som samarbetar inom Bilglas.

Vår avsikt med samarbetet är:

  • Behålla en god servicenivå till kund.
  • Gemensamma avtal med försäkringsbolagen.
  • Gemensamma inköpsavtal med leverantörer.
  • Utbyte av erfarenhet och utbildningar.

Våra kunder ska alltid få bra och snabb service.

Laga ditt stenskott innan det förvärras.

Boka tid hos någon av Förenade Bilglas auktoriserade bilglasmästerier.